• Абонаментно сервизно обслужване

  24-часово дежурство за освобождаване на блокирани пътници в кабината
  Технически прегледи и профилактики
  Дневник на асансьора
  Аварийни и планово-предупредителни ремонти
 • Реновиранe, модернизация и преустройство на асансьорни съоръжения

  Реновиране, модерницация и преустройство
  Изграждане и подръжка на системи за котрол на достъп на асансьори и входни врати
  Изграждане и подръжка на системи за аварийна комуникация
 • Проектиране и изграждане на нови асансьорни съоръжения

  Проектиране, доставяне, изграждане и окомплектовка на нови асансьорни уредби на реномирани европейски и световни производители
  Технически експертизи и консултантска дейност
 • 1
 • 2
 • 3